Szkolenia bhp dla pracodawców

W obowiązku właścicieli firm jest odbyć szkolenia BHP dla pracodawców. Takie przygotowanie jest istotne w kontekście obowiązków, jakie na nim ciążą. Należy pamiętać, że każde tego typu działanie musi być okresowo powtarzane. Nasza firma z siedzibą w mieście Warszawa oferuje bogaty katalog szkoleń, które w świetle prawa każdy podmiot oferujący pracę musi odbyć. W trakcie zajęć przedstawimy zagadnienia związane z oceną zagrożeń mogących wystąpić w pracy oraz ryzyka jakie ze sobą niosą. Podpowiadamy, jak stworzyć bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w jaki sposób chronić swoich pracowników przed niebezpieczeństwami, na które są narażeni podczas swoich codziennych czynności w pracy.

Szkolenia BHP dla pracodawców powinny odbyć się najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Tego typu kursy musi przejść zarówno bezpośredni pracodawca oraz osoby odpowiedzialne za kierowanie zasobami ludzkimi. Zajęcia trwają ustawowo minimalnie 16 godzin lekcyjnych, podczas których osoba szkolona pozyska kompleksową wiedzę na tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w swoich zakładzie.

Istotnym aspektem jest pełna informacja, o tym co może spotkać wszystkich podległych ludzi oraz jak nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych. Rola pracodawcy jest niezwykle odpowiedzialna w kontekście skutków i konsekwencji jakie poniesie on w przypadku niedopilnowania zaleceń w ramach BHP. Po zakończeniu szkolenia każdy kierujący ludźmi pracownik będzie wiedział jakie regulacje ciążą na nim z tego tytułu oraz zapozna się z wszelkimi obowiązkami i organizacją pracy swojej kadry.

Obowiązują Cię szkolenia dla pracodawców z zakresu BHP? Już teraz zapoznaj się z naszą ofertą.