WYPADEKI PRZY PRACY,W DRODZE ITP.

Za wypadek uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć.

 Zakres BHP: 

Pierwsza pomoc - zgodnie z art.209¹ kp., pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy, których liczba ,ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być dostosowane do rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Powołanie zespołu powypadkowego- jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą.

Protokół powypadkowy- przeprowadzenie postępowania powypadkowego, oraz  sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Rejestr wypadków- pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych (§16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wypadków przy pracy).